Část vzdělávacího programu

Praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek

 

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Opravnění k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář