Uherskohradišťská nemocnice a.s. získala oprávnění k uskutečňování akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ

Předpokládané zahájení kurzu: JARO nebo PODZIM 2019

 

Jak kurz probíhá?

Během tří měsíců si ve 100 hodinách teorie a 80 hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon povolání sanitáře. Budete se orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnost práce, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče.

 

Závěrečná zkouška:

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi bude vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • ukončení min. základního vzdělání
  • věk nad 18 let
  • dobrý zdravotní stav (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení - viz. níže)
  • očkování proti žloutence typu B (nebo záhajení očkování = minimálně již druhá dávka vakcíny)

 

Cena kurzu: 6.000 Kč, platba za kurz je vyžadována před zahájením kurzu.

 

Kontaktní osoba:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Personální oddělení

Ing. Lubomír Gazdoš

J. E. Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

email: gazdosl@nemuh.cz