Záhájení nového kurzu: 4. září 2024

Příjem přihlášek do: 9. srpna 2024 nebo do naplnění kapacity

Předpoklad ukončení kurzu: prosinec 2024

 

Jak kurz probíhá?

Během tří měsíců si ve 100 hodinách teorie a 80 hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon povolání sanitáře. Budete se orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnost práce, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče.

Teoretická výuka (100 hodin) bude probíhat každou středu a čtvrtek od 15:00 do 19:00 hodin.

Praktická výuka (80 hodin) bude probíhat v pracovních dnech od 06:00 do 18:00 hodin.

 

Závěrečná zkouška:

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi bude vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • věk nad 18 let
  • ukončení min. základního vzdělání (k přihlášce je nutné doložit kopii nebo přinést s sebou originál o ukončeném vzdělání)
  • dobrý zdravotní stav (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení od registrujícho/všeobecného praktického lékaře - viz. níže)
  • očkování proti žloutence typu B (nebo záhajení očkování = minimálně již druhá dávka vakcíny) - v případě, že nejste očkování, lze vystavit potvrzení o přijetí ke studiu, očkování může proběhnout na úhradu zdravotní pojišťovny
  • pasová fotografie

 

Cena kurzu: 6000 Kč, platba za kurz je vyžadována před zahájením kurzu, zpravidla na začátku srpna.

Přihlášku a povinné přílohy (potvrzení od všeobecného praktického lékaře o zdravotní způsobilosti, potvrzení o očkování proti žloutence typu B, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání a pasovou fotografii) je nutné doručit:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Útvar Řízení lidských zdrojů

Lubomír Gazdoš

J. E. Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

 

Dotazy lze konzultovat:

tel: 572 529 411 nebo email: gazdosl@nemuh.cz