Péče poskytovaná v ambulantní části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny se dělí na péči diagnostickou a léčebnou, kterou provádějí lékaři oddělení a na péči rehabilitační a fyzioterapeutickou, kterou provádějí fyzioterapeutky (rehabilitační pracovnice).

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 737

Pro objednání na vstupní vyšetření k rehabilitační lékařce volejte, prosím, v době po - pá 7.00 - 8.00 hod. nebo 14.00 - 15.00 hod. na tel. č. 572 529 737.

Mimo výkony indikované ošetřujícím lékařem můžete využít i placené procedury z nabídky RHB oddělení. Seznam a ceník nadstandardních služeb naleznete níže.

Budova L, přízemí. 

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Prim. MUDr. Jolana Dostálková 

Po: 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 2/

St: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 2/

Pá: 7.30 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod. /ambulance 2/

MUDr. Terezie Mudráková

Po: 7.30 - 11.00 /ambulance 2/, 12.00 - 15.00 hod. /preventivní prohlídky, ambulance 3/

St: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 1/ lichý týden

Čt: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 1/ lichý týden

MUDr. Zdenka Sedláčková

Út: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 1/

St: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 1/ sudý týden

Čt: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 1/ sudý týden

MUDr. Denisa Maroňáková

Po: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 1/

Pá: 7.30 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod. /ambulance 1/

MUDr. Jana Ferencová

Út: 8.00 - 12.00 hod. /ambulance 3/ dětská ambulance

St: 8.00 - 12.00 hod. /ambulance 3/ dětská ambulance

MUDr. Magda Šípková

Út: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 2/

MUDr. Veronika Veselá

Čt: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod. /ambulance 2/

Příjem pacientů

Pacienti jsou přijímáni k vstupnímu lékařskému vyšetření na doporučení odesílajícího praktického nebo odborného lékaře a jsou objednáváni na uvedeném telefonním čísle registrace. Po vstupním lékařském vyšetření se pacienti na stejném čísle objednávají k jednotlivým indikovaným procedurám.

Podrobná charakteristika

Lékařem je při vstupním vyšetření stanovena funkční diagnóza a navržen krátkodobý, případně dlouhodobý rehabilitační plán. V indikovaných případech lékař provádí techniky myoskeletální medicíny, obstřiky nebo cílenou instruktáž režimových opatření vedoucích ke korekci špatných pohybových návyků. Dále lékař určí metodický postup a výběr fyzioterapeutických procedur a předá pacienta do další péče fyzioterapeutce (rehabilitační pracovnici) na úseku léčebné tělesné výchovy, fyzikální léčby, vodoléčby nebo masáží.

 

Rehabilitační a fyzioterapeutická péče:

 • individuální a skupinovou tělesnou výchovu určenou pacientům s bolestmi páteře a dětem s vadným držením těla,
 • rehabilitaci ruky po úrazech šlach a nervů,
 • mobilizaci kloubů končetin a páteře,
 • techniky měkkých tkání,
 • reflexní masáže,
 • kineziologické rozbory,
 • cvičení založená na neurofyziologickém základě (cvičení dle dr. Vojty, Schrothové, Brunkovové a Kabata, Bobatha),
 • léčbu funkční ženské sterility dle Mojžíšové,
 • senzomotorickou stimulaci,
 • cvičení na nestabilních plošinách,
 • nízko, středo i vysokofrekvenční elektroterapii,
 • sonoterapii, magnetoterapii, fototerapii a vacuum kompresivní terapii,
 • trakce bederní páteře na pulzním trakčním stole,
 • parafínové, rašelinové a vulcano zábaly,
 • vířivá lázeň pro horní i dolní končetiny, whirlpool,
 • laseroterapie,
 • ošetření rázovou vlnou,
 • posilovna,
 • mechanoterapie (nově ramenní a kolení motodlaha),
 • cvičení v závěsu - systém REDCORD,
 • škola zad,
 • cvičení na ergoterapeutickém stole a další.