Zvenku budovy H (šedá budova, strana od parkoviště) je umístěna schránka k anonymnímu odložení novorozence, tzv. babybox. 

 

Je monitorován 24 hodin denně. Signalizační zařízení je součástí pracovního pultu sester na novorozeneckém oddělení UHN. Nemocnice poskytne dítěti potřebnou zdravotní péči. Sociálně právní ochranu dítěte zajišťuje Městský úřad Uherské Hradiště. 

 

Babybox je zařízení určené pro bezpečné odložení novorozence jako krajní řešení a pomoc matkám nebo rodičům v tíživé psychické nebo sociální situaci. Umožňuje anonymně odložit dítě, které vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. 

 

Bližší informace o schránkách pro odložené děti jsou uvedeny na www.statim.cz