Pořízení kopie, opisu a výpisu zdravotnické dokumentace

Prostudování dokumentace - každých započatých 30 minut s přítomností oprávněného pracovníka - 200 Kč

Paušální cena za zpracování žádosti a vyhledávání zdravotnické dokumentace vč. ostatních administrativních nákladů - 200 Kč

 

Ostatní přímé náklady spojené s pořízením kopií

Kopie strany A4 - 2 Kč

Kopie strany A3 - 4 Kč

 

Kopie snímků (obrazové dokumentace) na multimédia

RTG, CT a Magnetická rezonance - příprava, vyhledávání snímků včetně CD/DVD - 50 Kč

Kopie pitevního protokolu - 200 Kč

Vyhledání a vytištění duplikátu z nemocničního informačního systému - 50 Kč

 

Náklady spojené s odesláním informací žadateli

Dle aktuálního ceníku České pošty