Pořízení kopie, opisu a výpisu zdravotnické dokumentace

Prostudování dokumentace - každých započatých 30 minut s přítomností oprávněného pracovníka - 200 Kč

Paušální cena za zpracování žádosti a vyhledávání zdravotnické dokumentace vč. ostatních administrativních nákladů - 200 Kč

 

Ostatní přímé náklady spojené s pořízením kopií

Kopie strany A4 - 2 Kč

Kopie strany A3 - 4 Kč

 

Kopie snímků (obrazové dokumentace) na multimédia

RTG, CT, magnetická rezonance, ONM - příprava, vyhledávání snímků včetně CD/DVD - 100 Kč

Kopie pitevního protokolu - 200 Kč

Vyhledání a vytištění duplikátu z nemocničního informačního systému - 50 Kč

 

Náklady spojené s odesláním informací žadateli dopisem nebo datovou schránkou

Dle aktuálního ceníku České pošty

 

Administrativní úkony (úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dle zákona 106/1999 Sb.) - 350 Kč/hod.

 

*Ceny úkonů, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů, se hradí v souladu s těmito předpisy