Vzdělávací program

Anesteziologie a intenzivní medicína
Dermatovenerologie
Dětské lékařství
Gastroenterologie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Chirurgie
Infekční lékařství
Lékařská mikrobiologie
Nefrologie
Neurologie
Nukleární medicína
Oftalmologie
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Patologie
Pneumologie a ftizeologie
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Traumatologie
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství