Chirurgické oddělení vzniklo jako první oddělení Zemské nemocnice v Uherském Hradišti 15.1.1924.  Prvním primářem a zároveň ředitelem nové nemocnice se stal odborný asistent brněnské chirurgické kliniky MUDr. František Kudláč. Zděná budova bývalé zdravotnické stanice byla upravena tak, že byla přistavěna čekárna, ambulance s laboratoří, rtg místnost s temnou komorou a mesoseptický operační sál  v přízemí. Aseptický operační sál  byl v prvním poschodí. Chirurgie měla 140 lůžek, z nichž 27 bylo určeno pro dětské pacienty. Činnost oddělení zahrnovala široké spektrum výkonů, které v současné době spadají pod samostatné chirurgické odbornosti. Po druhé světové válce dochází k mohutnmu rozvoji chirurgie. Přispěla k tomu zdokonalená anestesie s endotracheální anestesií, zavedení antibiotik a technický pokrok. Především moderní anestesie umožnila provádění dalších a dalších moderních a náročných operačních zákroků. Po úmrtí prim. MUDr. Františka Kudláče se stal v polovině padesátých let minulého století přednostou chirurgie doc. MUDr. V. Ševčík z chirurgické kliniky v Hradci Králové. Po jeho odchodu do Krajské nemocnice v Ostravě byl v roce 1960 do funkce primáře jmenován MUDr. Jaroslav Bašus. V roce 1962 byl v rámci chirurgie zřízen urologický ordinariát, jehož ordinářem se stal MUDr. Jaromír Weber a v roce 1963 traumatologický ordinariát, jehož ordinářem se stal MUDr. Zdeněk Pokorný. V roce 1973 byla přistavěna nová ambulance a těsně sousedící anesteziologicko-resuscitační oddělení. Na chirurgii byl vybudován a uveden do provozu  pooperační pokoj. Po odchodu primáře MUDr.  Bašuse do důchodu byla v roce 1983 chirurgie rozdělena na dva primariáty pod vedením primářů MUDr. Zdeňka Pavlíka CSc. a MUDr. Ladislava Šípka. V druhé polovině osmdesátých let minulého století byla zahájena 7 let trvající kompletní rekonstrukce budovy chirurgie s přístavbou operačního traktu se dvěma moderními klimatizovanými  operačními sály. Oddělení poté mělo 4 operační sály. Po primáři MUDr. L. Šípkovi se stal primářem MUDr. Petr Raška z Loun. Počátkem devadesátých let bylo rozhodnutím tehdejšího ředitele MUDr. L. Čecha chirurgické oddělení opět sjednoceno a primářem se stal MUDr. Dušan Tetera.

V roce 2001 byl primářem jmenován MUDr. Petr Kavalec. V roce 2012 tuto funkci zastával MUDr. Dalibor Panuška ze Slovenska. Od března 2013 se stal opět primářem chirurgie MUDr. Petr Kavalec. V letech 2008 – 2010 docházelo k postupné redukci akutních chirurgických lůžek a do budovy chirurgie byla v rámci přípravy k vytvoření jednotného lůžkového fondu chirurgických oborů přesunuta oddělení urologie a ORL. V roce 2011 byla od chirurgie oddělena traumatologie se vznikem samostatného primariátu. Na konci října 2014 ukončilo chirurgické oddělení po 90 letech svou činnost v původní budově. Začalo psát novou kapitolu svých aktivit přestěhováním do nově vybudované budovy Centrálního objektu  chirurgických oborů. V ambulantním traktu této budovy má chirurgie 2 ambulance, 1 ambulanci nepřetržitého provozu, vyšetřovnu chirurgické endoskopie a společný zákrokový sál. Lůžka se nachází v 3., 4. a 5. nadzemním podlaží.