termín: 6.5.2024 -

Kromě základních informací si účastníci budou moci vyzkoušet mytí rukou pod odborným dohledem a zkontrolovat kvalitu své techniky pod UV lampou.

Akce proběhne ve vestibulu Centrálního objektu I. (budova C).