Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski (mobil: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz).

Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně vysluhování svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).

Každou sobotu se v 15.00 hod. (16:00 hod - letní čas), v budově G, ve 4. patře (naproti osobním výtahům) koná Nedělní mše svatá.

V centrálním objektu chirurgických oborů (budova C, 3. NP - zasedací místnost) se bohoslužba koná každý čtvrtek v 16.00 hodin. 

 

Duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu nemocnice dále zajišťuje farář Michal Vogl z Českobratrské církve evangelické (mobil: 777 664 310, e-mail: michal.vogl@hotmail.com) a farářka Iva Pospíšilová z Církve československé husitské (telefon: 572 633 366, mobil: 608 463 784, e-mail: odpadovca@seznam.cz).

Jestliže si pacient přeje individuální návštěvu duchovního, je možné ji zprostředkovat na všech našich pracovištích. V případě zájmu požádejte personál z oddělení, na němž jste hospitalizováni.