Etická komise Uherskohradišťské nemocnice je zřízena jako nezávislá lokální etická komise vykonávající činnost dle zásad správné klinické praxe.

 

Kontakt

Etická komise Uherskohradišťské nemocnice a. s. 

J. E. Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

                              

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek

ekonomický náměstek

e-mail: zemanj@nemuh.cz

tel: 572 529 583

                             

Složení  etické komise

Předseda: MUDr. Irena Baroňová

Členové:    Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek

                      Mgr. Marcel Pandadis

                      Ing. Vlastimil Vajdák

                      Mgr. Zdenka Vážanová

 

Připojené soubory

 

Ceník

Náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s posuzováním dokumentů klinických hodnocení byla etickou komisí stanovena takto:

  • První posouzení a vydání stanoviska k novému klinickému hodnocení - 20.000,- Kč
  • Následné posouzení dokumentů k již probíhajícímu klinickému hodnocení – 5.000,- Kč

Platby jsou prováděny na základě faktur, a to bezhotovostním převodem na stanovený účet.

 

Termíny zasedání etické komise            

V roce 2018 budou zasedání etické komise probíhat v následujících termínech:

19.9., 17.10., 14.11., 12.12.