Gynekologická ambulance provádí pravidelné preventivní prohlídky, vyšetření a léčbu gynekologických potíží a pečuje o těhotné ženy.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 508

Budova A, přízemí. 

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

 

07:00-08:15

09:30-11:30

12:30-14:45

Pondělí Příjmy

Gynekologická ambulance

MUDr. Bočková

Gynekologická ambulance

MUDr. Malínek

Úterý Příjmy

Gynekologická konziliární ambulance

MUDr. Vaňková

Gynekologická ambulance

MUDr. Omelková

Středa Příjmy

Indikační ambulance

MUDr.  Pánková

Urogynekologická ambulance

MUDr. Dominec

Gynekologická ambulance

MUDr. Pánková

Čtvrtek   Příjmy

Gynekologická konziliární ambulance

MUDr. Posseltová

Gynekologická ambulance

MUDr. Březina

Pátek      Příjmy

Gynekologická ambulance

MUDr. Pánková

Dětská gynekologie

MUDr. Pánková

Přinést s sebou

průkaz zdravotní pojišťovny, dále dle rozpisu jednotlivých ambulancí.

Gynekologická ambulance

Gynekologická ambulance provádí pravidelné preventivní prohlídky, vyšetření a léčbu gynekologických potíží a pečuje o těhotné ženy.

K vyšetření je nutné se předem osobně nebo telefonicky objednat v ordinačních hodinách ambulance.

Přinést s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, menstruační kalendář, ev. těhotenskou průkazku.

Indikační ambulance

Ambulance provádí vyšetření klientek indikovaných k operačnímu zákroku, navrhuje nejvhodnější operační postup a domlouvá termíny plánovaných operací. 

Pacientky jsou příjímány bez nutnosti objednání.

Přinést s sebou doporučení od odesílajícího gynekologa, občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny.

Jídelníček v rámci předoperační přípravy

Urogynekologická ambulance

Poradna řeší potíže s udržením moči, poruchy statiky pánevního dna, jako např. sestup a prolaps ženských pohlavních orgánů.

K vyšetření je nutné se předem osobně nebo telefonicky objednat v ordinačních hodinách ambulance.

Přinést s sebou doporučení od gynekologa nebo praktického lékaře, průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz.

Dětská ambulance

Ambulance pečuje o dívky od narození do 18 let věku. Provádí vyšetření při podezření na vrozené vývojové vady pohlavního ústrojí, řeší poruchy menstruačního cyklu, doporučuje a předepisuje vhodnou hormonální antikoncepci pro mladistvé, zabývá se vyšetřování dívek v rámci prevence gynekologických onemocnění.

K vyšetření je nutné se objednat. Doporučení praktického lékaře pro děti a dorost je vhodné, ale není nutné.

Přinést s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, menstruační kalendář, případně doporučení od praktického lékaře pro děti a dorost.