Podrobná charakteristika

Náplní práce střediska je činnost vedoucí ke snížení rizik při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Hygienicko epidemiologická problematika je řešena a zpracovávána ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení na úrovni prevence, běžného hygienického dozoru, epidemiologických šetření a konzultační činnosti v souladu s platnou legislativou.

Středisko spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Součástí práce střediska jsou nejenom výše uvedené činnosti, ale zároveň i průběžné vzdělávání zaměstnanců formou školení – vstupního, adaptačního a e – learningu, vše s ohledem na aktuální epidemickou a hygienickou problematiku. Zvláštní důraz je věnován edukaci personálu i veřejnosti v oblasti hygieny rukou a jiných protiepidemických zásad.