Infekční oddělení v Uherském Hradišti je ve Zlínském kraji největší a historicky nejstarší. Oddělení zahájilo svoji činnost 1.2.1954, avšak tradice v péči o infekčně nemocné má kořeny již v období první světové války a v éře první republiky. Dokladem toho je, nyní již zrekonstruovaná, budova izolačního pavilonu zvaného „skleňák“, který byl stavěn v letech 1933-1937 právě z nutnosti zlepšit péči o infekčně nemocné.

Infekční oddělení sídlilo od r. 1954 do r. 1990 v této budově. Prvním primářem byl MUDr. Rudolf Váňa, respektovaný odborník, který zkušenosti s některými infekčními chorobami získal v severní Africe. V r. 1982 nastoupila na primariát MUDr. Marie Vejrostová. Během jejího vedení se oddělení stěhuje na 13 let do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce izolačního pavilonu. MUDr. Vejrostová zahájila na svém pracovišti léčbu chronických virových zánětů jater typu B a C interferonem.

Od r. 2004 do listopadu 2017 vedla oddělení MUDr. Eva Černá a v roce 2004 se přestěhovalo zpět do staronové budovy a rozšířilo svoji odbornou činnost o ambulanci cestovní medicíny. Od 1. prosince 2017 je primářkou oddělení MUDr. Lenka Turková, kterou ve funkci od února 2022 nahradila MUDr. Barbora Šumíčková.