Toto oddělení zahájilo praktickou činnost v březnu roku 1947. Byla pro ně adaptována jedna provizorní budova bývalé zdravotnické stanice a prvním přednostou se stal na krátkou dobu MUDr. František Šalša, který se v roce 1948 stal ředitelem Zemské nemocnice v Olomouci. Po něm na krátkou dobu převzali vedení oddělení MUDr. E. Slovenčíková a MUDr. J. Holčík, ale už v roce 1948 byl jmenován přednostou oddělení odborný asistent dermatovenerologické kliniky v Brně MUDr. František Valina. Oddělení zahájilo činnost s kapacitou 40 lůžek a převzalo dohled nad léčbou venerických chorob a jejich depistáž.

Práce dermatovenerologického oddělení v tehdejším kraji byla náročná, protože lůžkové oddělení pro kožní choroby bylo v tehdejším Gottwaldovském kraji jediné a v ambulantní praxi pracovali v celém kraji jen dva dermatovenerologové. V letech 1949 – 1959 byly zřízeny v Uherském Brodě, Hodoníně, v Kyjově a Veselí nad Moravou poradny pro venerické choroby jako předsunutá tykadla oboru. Růst nemocných kožními nemocemi si postupně vynutil zřízení dalších lůžkových oddělení: v roce 1950 v nemocnici v tehdejším Gottwaldově, později v Kyjově. Po úpravě druhé budovy pro vyšetření byla zavedena kultivace Neisserie gonorrhoae, kultivace plísní a histologické vyšetřování kožních onemocnění. Tato vyšetření po vzniku samostatné mikrobiologie přešla na toto oddělení.

V letech 1949 – 1950 připadla dermatovenerologickému oddělení obtížná úloha vést a organizovat akci PN (pohlavní nemoci) zaměřenou proti nebezpečně se šířícímu onemocnění syfilitidou. Lékařům oddělení, jimž byly přiděleny tehdejší okresy Uherské Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad Moravou, se podařilo pod vedením primáře MUDr. Fr. Valiny zvládnout akci odborně i organizačně bezchybně. K tomuto úspěchu přispělo i pochopení přednostů ostatních oddělení, kteří uvolnili sekundární lékaře, i díky spolupráci se Střední zdravotní školou. Také boj proti kapavce se vyvíjel úspěšně a přes zvýšení v letech 1968 – 1969 nastal trvalý pokles tohoto onemocnění. Odborně vedenou léčbou a včasnou diagnostikou, dík spolupráci s oddělením gynekologickým a urologickým, vymizely komplikace chronické kapavky a záchyt onemocnění je velmi časný.

Po zvládnutí hlavních dermatovenerologických úkolů v tehdejším Gottawaldovském kraji, po zřízení kožních ambulancí na poliklinikách v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, usilovalo oddělení o prevenci, neboť neobyčejně začal vzrůstat počet ambulancí pacientů s profesionálními dermatózami, způsobovanými vzrůstající industrializací a rozvojem chemizace v zemědělství. V roce 1979 se stal primářem oddělení MUDr. Ladislav Wiederman, od roku 2005 MUDr. Radka Zimolová, kterou v roce 2015 vystřídala MUDr. Alena Štukavcová.

V roce 2007 byla zrušena lůžková část oddělení, zachován byl provoz ambulancí a poskytování péče v kožním stacionáři.