Operační sál umožňuje provádět široké spektrum výkonů. Od okuloplastické operace, přes plastické operace spojivky, nitrooční operace – operace šedého zákalu, refrakční operace s výměnou oční čočky - až po cyklokryokoagulace nebo řešení akutních úrazů předního segmentu oka a jeho okolí.

Podrobná charakteristika

Při operaci šedého zákalu dochází k odstranění zkalené čočky pomocí ultrazvuku a následně implantaci umělé nitrooční čočky.

Kromě standardních sferických monofokálních nitroočních čoček nabízíme i čočky:

  • monofokální asferické - zajišťují lepší a kontrastnější vidění při zhoršených světelných podmínkách a obsahují filtr, který blokuje dopad škodlivých paprsků na sítnici
  • monofokální torické - zajišťují ostré vidění u pacientů s astigmatismem bez nutnosti pooperační brýlové korekce na dálku (nebo na čtení)
  • multifokální (trifokální) asferické - zajišťují dobré vidění na dálku, střední vzdálenost a čtení bez nutnosti pooperační brýlové korekce
  • multifokální (trifokální) torické - zajišťují dobré vidění na všechny vzdálenosti u pacinetů s astigmatismem