Oční oddělení patří po chirurgii a interně k nejstarším oddělením nemocnice. Zahájilo činnost v roce 1928 v nově vybudovaném interním pavilonu, kde mělo 50 lůžek a operační sál. Prvním přednostou oddělení se stal MUDr. Antonín Šácha, který v roce 1934 zemřel. Jeho nástupcem se stal MUDr. Jan Šabata, který v letech 1929-1934 pracoval jako primář očního oddělení Zemské nemocnice v Opavě. Po vzniku oddělení byla věnována významná péče léčení trachomu, který se na jihovýchodní Moravě rozšířil zejména v první polovině třicátých let a zcela vymizel teprve po roce 1945. Svědčí o tom i mnoho studií, které byly na oddělení vypracovány a publikovány v odborném tisku. Dokládá to bibliografie uvedená v publikaci k 50. výročí nemocnice z roku 1974. Po zrušení lůžkové části v pavilonu interny se lůžková i ambulantní léčebná péče uskutečňovala v různých provozně technických provizoriích, než byla pro oční oddělení v roce 1954 adaptována původní bytová jednotka. Přes prostorovou stísněnost, která způsobovala provozní komplika ce, se primáři MUDr. Šabatovi podařilo vytvořit oddělení na uznávané úrovni a vychovat řadu lékařů, z nichž mnozí pracovali v očních ambulancích na nově zřizovaných poliklinikách v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě.

V padesátých letech věnovali lékaři očního oddělení pozornost zejména léčení strabismu, péči o šilhavé děti a o nemocné glaukomem. Léčení a prevence v tomto ohledu má význam především v tom, že odstraňuje pozdější problémy jedinců se zařazením do pracovního procesu. Novým primářem se od roku 1972 stal MUDr. Jan Valášek, který před příchodem do Uherského Hradiště pracoval na poliklinice na Myjavě. Rozšířil pravidelné kontroly nitroočního tlaku a speciální vyšetření jako je gonioskopie, tonografie, kampimetrie a další, které umožňují včasnou medikamentózní popřípadě operativní léčbu. Jeho nástupcem se v roce 1989 stal MUDr. Vladislav Smažínka. Po jeho odchodu v roce 2005 se stal primářem očního oddělení MUDr. Vít Kremr, který oddělení vedl až do listopadu 2017. Od 1. prosince 2017 převzala vedení MUDr. Magdalena Dospělová, kterou ve funkci 1. 8. 2022 vystřídala MUDr. Erika Dugová.