Praxe jsou pro studenty (pregraduálního, vyššího a středního odborného studia) poskytovány bezplatně

Pro vybrané obory lékařských a nelékařských zdravotnických oborů VOŠ a VŠ:

 • všeobecné lékařství
 • všeobecná sestra
 • zdravotní laborant
 • radiologický asistent
 • fyzioterapie
 • porodní asistentka
 • zdravotnický záchranář

 je poskytováno:

 • ubytování zdarma

 • oběd zdarma (výběr z 5 jídel)

Student - praktikant

 • Vyplní žádost o odbornou praxi (ke stažení níže) a kontaktuje osobně, telefonicky či e-mailem vedoucího zaměstnance oddělení, na kterém chce praxi vykonat a dohodne si přesný termín praxe.
 • Dohodnutý termín praxe nechá u vedoucího zaměstnance oddělení na vyplněné žádosti potvrdit (akceptujeme i e-mailově schválený termín praxe od vedoucího pracovníka).
 • Osobně nebo e-mailově doručí vyplněnou a potvrzenou žádost na personální oddělení za účelem zajištění vstupních formalit (o praxi je žádoucí žádat v předstihu alespoň 14 dní dopředu).
 • Na základě žádosti o praxi připraví personální oddělení smlouvu o zajištění odborné praxe.
 • Každý uchazeč o praxi je proškolen v oblasti BOZP a PO v den nástupu na praxi.
 • Pracovní oděv a obuv si zajišťuje praktikant sám.
 • Počet míst pro poskytnutí praxe/stáže s ubytováním je omezen.
   

Více informací: Personální oddělení, Ing. Valíčková Adéla - valicka@nemuh.cz,  tel. 572 529 320