1. 1. 2019

odborná praxe

- praxe/stáže jsou pro studenty (pregraduálního, vyššího a středního odborného studia) poskytovány bezplatně

 a pro vybrané obory lékařských a nelékařských studijních oborů zdravotnických VOŠ a VŠ:

·        všeobecné lékařství

·        všeobecná sestra

·        zdravotnický laborant

·        radiologický asistent

·        zdravotnický záchranář

·        fyzioterapie 

·        porodní asistentka

 

je poskytováno:

- ubytování zdarma

- oběd zdarma (výběr z 5 jídel)

Student - praktikant

  • Vyplní žádost o odbornou praxi (ke stažení níže) a kontaktuje osobně, telefonicky či e-mailem vedoucího zaměstnance oddělení, na kterém chce praxi vykonat a dohodne si přesný termín praxe. Dohodnutý termín praxe nechá u vedoucího zaměstnance oddělení na vyplněné žádosti potvrdit (podpis a razítko oddělení).
  • Osobně doručí vyplněnou a potvrzenou žádost na útvar řízení lidských zdrojů (ŘLZ) Uherskohradišťské nemocnice a.s. za účelem zajištění vstupních formalit.
  • Na základě žádosti o praxi připraví útvar ŘLZ smlouvu o zajištění odborné praxe.
  • Každý uchazeč o praxi se musí zúčastnit školení BOZP, o praxi je potřeba žádat v předstihu alespoň jednoho měsíce.
  • Pracovní oděv a obuv si zajišťuje praktikant sám.
  • Počet míst pro poskytnutí praxe/stáže s ubytováním je omezen.

 

Více informací: Personální oddělení, Ing. Mgr. Valíčková Adéla - valicka@nemuh.cz, tel. 572 529 320

Mám zájem o nabídku