Porodnicko gynekologické oddělení vzniklo v roce 1941 pod vedením přednosty brněnské porodnické a gynekologické kliniky doc. MUDr. L. Havláska, který na počátku fašistické okupace musel z kliniky odejít. Doc. Havlásek přenesl do Uherského Hradiště v celém rozsahu metody práce z brněnské kliniky. V porodnictví zavedl brněnskou Müllerovu školu charakterizovanou velkým repertoárem operačních zákroků jako nástřihy branek, obraty kleštěmi a to i vysokými.

V roce 1945, po odchodu primáře MUDr. L. Havláska do Brna, kde byl jmenován profesorem Masarykovy univerzity, se stal primářem asistent brněnské kliniky MUDr. František Havránek, který zavedl konzervativnější fyziologické vedení porodu. Novinkou bylo získání radia pro léčení rakoviny ženských rodidel. Tuto léčbu metodicky rozpracovával ještě jako asistent na klinice v Brně a v Uherském Hradišti zřídil na oddělení stanici pro léčbu radiem.

Po roce 1958 ji už převzalo radiologické oddělení a rozvíjelo ji zejména zásluhou MUDr. Vladimíra Poláška. MUDr. František Havránek se stal v roce 1959 vedoucím lékařem polikliniky a novým primářem porodnicko-gynekologického oddělení byl jmenován MUDr. Vlastimil Proks. Po jeho náhlém úmrtí v roce 1964 se stal přednostou tohoto oddělení opět MUDr. Fr. Havránek. Za jeho působení po dosavadních provizoriích byl v letech 1964-1966 rekonstruován objekt původního interního pavilonu z roku 1928 na porodnicko-gynekologické oddělení. Zároveň bylo v budově zřízeno i oddělení novorozenecké. Porodnicko – gynekologické oddělení se podílelo na výzkumu a účinné léčbě eklampsie i na výzkumu snižování perinatální úmrtnosti a předčasných porodů.

Od roku 1955 zde byla zavedena specializovaná dispenzární péče o bezdětná manželství, postupně se začalo s cytologickými vyšetřeními a od roku 1966 i s onkologickou cytologií. Od poloviny osmdesátých let byla na oddělení zavedena sonografická diagnostika, v druhé polovině devadesátých let zde byly zavedeny alternativní porody a byla rozšířena laparoskopická operativa včetně laparoskopicky asistovaných vaginálních hysterektomií a hysteroskopií. V letech 1978 – 1988 zde byl primářem doc. MUDr. T. Vrobel, CSc., v letech 1989 – 1990 MUDr. I. Šplíchal, v letech 1991-1996 MUDr. E. Slavík. V roce 2008 se oddělení přestěhovalo do nově vybudovaného pavilonu, který splňuje všechny náročné soudobé požadavky na poskytování zdravotní péče. Nástupcem Dr. Slavíka byl MUDr. Jiří Březina, který vedl porodnicko gynekologické oddělení až do konce roku 2017. Od 1. prosince 2017 je novou primářkou MUDr. Soňa Pánková.