1. 12. 2017

atestovaní i neatestovaní lékaři

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v daném oboru dle zák. č. 95/2004 Sb.
 • praxe v oboru min. 10 let
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost v souladu s podmínkami § 3 odst. 1 b), c) zák. č. 95/2004 Sb.
 • manažerské a organizační schopnosti
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu
 • nekonfliktní jednání a empatie

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis, vč. informace o dosavadní praxi
 • ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, příp. Rozhodnutí MZ ČR o uznání odborné a specializované způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb.
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání
 • vlastní koncepci anesteziologicko-resuscitačního oddělení v horizontu 5 let
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 Přihlášku zasílejte do  10.1.2018  na adresu:

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Odbor řízení lidských zdrojů

Ing. Adéla Valíčková

J.E.Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

 

obálku označit „VŘ – primář ARO

Mám zájem o nabídku