9. 10. 2018

atestovaní i neatestovaní lékaři

 

Ředitel a místopředseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice a. s.

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

 

Primář / primářka dětského oddělení 

 

Předpoklady pro výkon pracovního místa:

 • lékař/ka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství/pediatrie dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce
 • praxe v oboru min. 10 let
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • manažerské a organizační schopnosti
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu
 • nekonfliktní jednání a empatie

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis, vč. informace o dosavadní praxi
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a specializaci
 • kopie licence ČLK na výkon vedoucí funkce
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání
 • vlastní koncepci dětského oddělení v horizontu 5 let
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha)

 

Přihlášku zasílejte do  23.11.2018  na adresu:

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Personální oddělení

Ing. Adéla Valíčková

J.E.Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

 

obálku označit „VŘ – primář dětské“

Mám zájem o nabídku