15. 11. 2021

atestovaní i neatestovaní lékaři

 

Předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice a. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Primář / primářka infekčního oddělení

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná způsobilost v oboru dle zák. č. 95/2004 Sb.,
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • praxe v oboru min. 10 let,
 • manažerské a organizační schopnosti,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu,
 • nekonfliktní jednání a empatie,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
   

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis, vč. informace o dosavadní praxi,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a specializaci,
 • kopie licence ČLK na výkon vedoucí funkce,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání,
 • vlastní koncepci infekčního oddělení v horizontu 5 let,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
   

 

Přihlášku zasílejte do 15.12.2021 elektronicky na mail valicka@nemuh.cz nebo písemně na adresu:

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Útvar Řízení lidských zdrojů

Ing. Adéla Valíčková

J. E. Purkyně 365

686 06 Uherské Hradiště

 

Kontakt: Ing. Adéla Valíčková, 572 529 320, 724 473 141

Mám zájem o nabídku