14. 2. 2019

atestovaní i neatestovaní lékaři

 Ředitel a místopředseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice a. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Primář / primářka ORL oddělení

 

Předpoklady pro výkon pracovního místa:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru dle zák. č. 95/2004 Sb.
 • licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • praxe v oboru min. 10 let
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • manažerské a organizační schopnosti
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu
 • nekonfliktní jednání a empatie

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis, vč. informace o dosavadní praxi
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a specializaci
 • kopie licence ČLK na výkon vedoucí funkce
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání
 • vlastní koncepci ORL oddělení v horizontu 5 let
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha)

 

Přihlášku zasílejte do 28.2.2019 na adresu:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Personální oddělení

Ing. Adéla Valíčková

J. E. Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

 

 

Mám zájem o nabídku