V jaké výši se poplatky hradí?

90,- Kč za poskytnutí lékařské služby první pomoci (LSPP) v pracovní dny od 17.00 - 22.00 hodin a v SO, NE a SV od 08.00 - 22.00 hodin nebo ústavní pohotovostní služby (ÚPS) v pracovní dny mimořádnou pracovní dobu ambulancí (zpravidla 15:30 – 7:00 hodin) a v SO, NE a SV po dobu 24 hodin.

Poslední registrace pacienta mimo ÚPS  je realizována 15 minut před koncem řádné provozní doby ambulance.

Jakým způsobem je poplatek vybírán?

K úhradě poplatku za pohotovostní službu slouží stvrzenka v hodnotě devadesát korun, kterou lze zakoupit v některé z pokladen, umístěných v areálu nemocnice: centrální objekt I. – budova C, centrální objekt II. – budova D a „skleňák“ – budova F.