Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny začínalo ve skromných podmínkách už v roce 1951 zřízením tělocvičny a v roce 1958 rozšířením o pomocné místnosti. V roce 1973 bylo zřízeno jako samostatný primariát, jehož přednostou byl jmenován MUDr. Jan Zábranský. Oddělení koncipované jako ambulantní pracoviště zajišťovalo konsiliární služby a včasnou léčebnou rehabilitaci na všech lůžkových odděleních nemocnice. V roce 2006 byl pro potřeby dynamicky se rozvíjejícího se oddělení zrekonstruován pavilon č. 6 a po dlouholetých provizoriích tak oddělení konečně získalo důstojné prostory. V roce 2008 byla otevřena lůžková část oddělení. Po přednostovi MUDr. Janu Zábranském byla v letech 1988-1994 primářkou MUDr. Věra Procházková, od roku 1993 MUDr. Věra Petrželková. V letech 2008-2011 byla primářkou MUDr. Zdenka Sedláčková, kterou v roce 2012 nahradila MUDr. Lenka Kroupová. V současnosti je vedním primariátu opět pověřena MUDr. Zdenka Sedláčková, která byla do funkce ustanovena v sprnu 2013. První vedoucí fyzioterapeutkou byla Marta Rubešová, kterou v roce 2004 vystřídala Bc. Monika Brožová. Od roku 2006 je vedoucí fyzioterapeutkou Markéta Zálešáková. První staniční sestrou nově zřízené lůžkové části byla Lenka Filípková, kterou v roce 2011 vystřídala Alena Pučková. Od 1. 1. 2015 je ve funkci primářky oddělení MUDr. Jolana Dostálková.