Projekt roku 2020

Na mužské zdraví a také na osvětu a prevenci nejzávažnějších onemocnění u mužů se chce v letošním roce zaměřit Uherskohradišťská nemocnice. Její celoroční projekty byly v posledních dvou letech věnované dětem a ženám, logicky se tak jako hlavní téma pro letošek nabízí „Rok muže“. Plánovány jsou přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, preventivní akce zaměřené na nejčastější zdravotní potíže mužů, do programu je zařazena i tradiční osvětová kampaň Movember.

Výtěžek z akcí, které zdravotnické zařízení pořádá v průběhu roku, a také finanční dary od sponzorů budou letos věnovány na rozvoj technického vybavení pro Urologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice. „Řada mužů má tendenci své zdravotní potíže přehlížet. Zatímco většina žen pravidelně navštěvuje svého gynekologa kvůli prevenci, muži přicházejí k urologovi často až ve chvíli, kdy se u nich projeví zdravotní potíže. A to už bohužel může být zejména v případě onkologických diagnóz pozdě. Rádi bychom tedy právě Rokem muže přispěli k osvětě, přičemž spoléháme i na ženy, že nám pomohou a pošlou své mužské protějšky na některou z připravovaných preventivních akcí,“ uvedl Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Hlavní programovou náplň letošního celoročního projektu má na starosti Urologické oddělení, které už se na preventivních akcích podílelo i v loňském roce. „Připravujeme pro veřejnost řadu informací o nejčastějších onkologických onemocněních a chceme také poukázat na možnosti jejich prevence a léčby. Na prvním místě se budeme zabývat nejčastější malignitou mužů - rakovinou prostaty, jejíž četnost rok od roku stoupá a stává se nejzásadnějším tématem v uroonkologii. Sestavili jsme kalendář přednášek, akce budou zaměřeny na osvětu mezi odbornou i laickou veřejností,“ popsal Marek Heča, primář Urologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Ve spolupráci s oddělením klinické biochemie chtějí urologové pokračovat v každoroční osvětové akci „Movember“, která přináší své ovoce ve smyslu častějšího záchytu takzvaných němých karcinomů prostaty, kdy se onemocnění rozvíjí zprvu bezpříznakově. Oddělení se také podílí na projektu „Časný záchyt karcinomu prostaty“ pro pacienty, kteří už dříve prodělali onkologické onemocněním. „Samozřejmě se nebudeme vyhýbat ani dalším tématům, jako je například porucha plodnosti a s ní spojená role urologa v diagnostice a léčbě tohoto civilizačního onemocnění, nebo třeba dětská urologie, kterou se rovněž zabýváme na našem oddělení. Bohužel stoupá i četnost malignit tlustého střeva, k osvětě v této oblasti proto přizveme chirurgické oddělení,“ dodal primář Marek Heča.

Připojené soubory