Benefičním koncertem 11. prosince 2013 spustila Uherskohradišťská nemocnice celoroční projekt Rok seniora. Hlavním cílem projektu je přitáhnout pozornost veřejnosti k seniorům, zlepšit prostředí oddělení, která se v nemocnici seniorům věnují a také získat finanční prostředky na jejich kvalitnější vybavení.


Proč „senior“?


V Uherskohradišťské nemocnici patří senioři k nejpočetnější skupině hospitalizovaných a tráví tady nejvíce času. Obecně jsou senioři dlouhodobě opomíjení - společensky, ekonomicky, sociálně. Téměř každý třetí občan ČR starší 60 let a každý druhý člověk starší 70 let zažil situaci, kdy se k němu lidé chovali rozdílně z důvodu vyššího věku. Přitom stárnutí je proces, kterým projde jednou každý z nás.


Proč „Rok seniora“ v Uherskohradišťské nemocnici?


Pozornost si zaslouží především oddělení následné a ošetřovatelské péče a zdravotně sociální středisko. Většinou jde o dlouhodobě nemocné, navíc upoutané na lůžko. Nemocnice na těchto odděleních disponuje 138 lůžky, která jsou téměř vždy plně obsazena. Za dětmi na dětská oddělení chodí rodiče, příbuzní, zdravotní klauni. Dostávají balíčky a dárky, firmy poskytují finance na hezčí prostředí. Senioři jakoby nic takového ani nepotřebovali. Uherskohradišťská nemocnice to chce změnit.


Jak projekt vypadá?


Nemocnice uspořádá během roku 2014 na podporu seniorů i pro ně různé akce. Do Roku seniora chce zapojit obce, jednotlivce i významné firmy a společnosti z Uherskohradišťska. S jejich pomocí by mohlo oddělení následné péče v Uherskohradišťské nemocnici po Roce seniora vypadat úplně jinak. Jedna polohovací postel stojí 25 – 50 tisíc korun. Není to málo, ale má to smysl. Pro pacienta, pro personál nemocnice i pro samotného dárce – jeho jméno uvede nemocnice přímo tam, kde bude postel umístěna.
Zahajovací akcí projektu byl prosincový benefiční koncert, v lednu se uskutečnila odborná konference zaměřená na problematiku oddělení následné péče a zdravotně sociálního střediska, v březnu ve spolupráci s herci Slováckého divadla proběhla čtení pro klienty z těchto oddělení, nebudou chybět akce pro celou rodinu ani další benefiční koncert, spolupráce s domovy a kluby důchodců formou přednášek, dobrovolnický program apod. Projekt Rok seniora podpořil svou záštitou hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, zaujal také Jiřího Pavlicu, primáše cimbálové muziky Hradišťan, který projekt podpoří formou benefičního koncertu.

Logo projektu:

Záštita projektu: