Projekt roku 2018

Uherskohradišťská nemocnice po Roku seniora, Roku Výživy, Roku mozku a Roku srdce přichází letos s celoročním projektem Rok dítěte. Stejně jako v předchozích letech je cílem prevence, vzdělávání, benefiční akce i nové vybavení.

Dítě není malý dospělý. Potřebuje neustálou ochranu a podporu. Nejdůležitější pro něj je pocit bezpečí, zvláště když je v ohrožení - v nemoci, po úrazech nebo při operaci. Čím je dítě menší, tím důležitější jsou jeho rodiče, nejbližší rodina a později škola i kamarádi. „Naše oddělení velmi silně vnímá tuto roli. V tomto roce se uskuteční celá řada akcí pro laickou i odbornou veřejnost a v neposlední řadě i pro naše zaměstnance. Můžete se těšit na divadelní nebo filmová představení, umělecké projekty, výstavy, přednášky, semináře, den otevřených dveří i sportovní akce (orientační závod, drakiáda). Největší akcí v příštím roce bude už tradiční Den pro rodinu,“ uvedl primář dětského oddělení MUDr. Jan Petrželka. Cílem projektu Rok dítěte je osvěta veřejnosti,  snížení počtu úrazů u dětí, přednášky pro odborníky a benefiční akce, jejichž výtěžek bude věnován na podporu vybavení dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice, které se  koncem roku 2018 přestěhuje do nových prostor.