Projekt Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Uherskohradišťské nemocnici a. s. s ohledem na potenciální hrozby je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu "Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Uherskohradišťské nemocnici a. s. s ohledem na potenciální hrozby" je nákup zdravotnického - přístrojového vybavení pro vybraná oddělení v podporovaných lékařských oborech/na podporovaná pracoviště v Uherskohradišťské nemocnici a.s. s cílem celkového rozvoje, modernizace a posílení odolnosti urgentního příjmu s ohledem na potenciální hrozby, a především na infekční nemoci, jako je COVID-19, a případné další potenciální infekční nemoci. Cílem projektu je tedy zvýšení kvality, dostupnosti, bezpečnosti a efektivity Uherskohradišťské nemocnice a.s. s ohledem na potenciální hrozby prostřednictvím pořízení zdravotnického - přístrojového vybavení.
Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Uherskohradišťskou nemocnici za 115 637 569,55 Kč, kdy tyto finanční prostředky jsou tvořeny finanční podporou z EU.