termín: 8.10.2019 15:30 - 12.11.2019 15:30
místo konání: Centrální objekt chirurgických oborů