Poskytuje základní sociální poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu.

Kontakt / umístění

Budova Z (přízemí), vstup z levé strany budovy.

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Cílem je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možnosti individuální pomoc.

 

Doporučujeme si návštěvu u zdravotně sociálních pracovnic předem telefonicky domluvit či zaslat dotaz na uvedenou emailovou adresu.