Oddělení střevních nákaz, virové hepatitidy a jiných jaterních onemocnění.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 655

Pracovna lékaře
tel.: 572 529 194

Budova E. 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Každý den - od 14.00 do 17.00 hod.

Návštěvy na infekčním oddělení povoluje primářka infekčního oddělení, případně ošetřující lékař. Ošetřující lékař je oprávněn z epidemiologických důvodů návštěvy u vybraných diagnóz zakázat.

Podrobná charakteristika

Lůžkové oddělení splňuje zásady protiepidemického režimu – malé pokoje s hygienickým příslušenstvím, možnost skutečného odizolování dle diagnóz, dle pohlaví, věku a možnost hospitalizace dětí s doprovodem. 

Kapacita oddělení je 15 lůžek.