Kontakt / umístění

tel.: 572 529 652/655

Pracovna lékaře
tel.: 572 529 194

Budova E. 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Návštevy na oddělení jsou umožněny v individuálních případech po domluvě s lékařem.

Podrobná charakteristika

Lůžkové oddělení splňuje zásady protiepidemického režimu – malé pokoje s hygienickým příslušenstvím, možnost skutečného odizolování dle diagnóz, dle pohlaví, věku a možnost hospitalizace dětí s doprovodem.

Pacienti jsou hospitalizováni v jedno a dvojlůžkových pokojích s vlastním hygienickým příslušenstvím a telefonním dorozumívacím zařízením. Kapacita je 30 lůžek. Oddělení má odlišný hygienicko-epidemiologický režim. Vstup na oddělení je bezbariérový a má svůj zvláštní vchod.