Vážení rodiče,

narození dítěte bývá jednou z nejradostnějších událostí v životě. Je naším společným zájmem, aby tyto chvíle proběhly šťastně a bezpečně, a aby vaše dítě mělo co nejlepší start do života. V zájmu předcházení případným nedorozuměním bychom vás rádi seznámili se standardními postupy na našem novorozeneckém oddělení.

Porod

Váš porod povede porodní asistentka s lékařem gynekologicko-porodnického oddělení. Po porodu ošetřuje Vaše dítě dětská sestra. V případě nutnosti je přivolán dětský lékař, který zahájí podporu poporodní adaptace. Při nekomplikovaném průběhu umožníme dotepání pupečníku na břiše matky, podporujeme raný kontakt a časné přisátí k prsu. Pokud požadujete bonding – tj. dlouhodobé uložení nahého dítěte na břicho matky – je o tom třeba sepsat předem informovaný souhlas. Je nutno upozornit, že poporodní adaptace je náročným a rizikovým okamžikem v životě dítěte. V prvních hodinách po narození může dojít k nečekané zástavě dýchání a srdeční aktivity i u jinak zdravého novorozence. Dětská sestra chodí novorozence v pravidelných intervalech na porodní sál kontrolovat. Pro nejvyšší bezpečí doporučujeme ponechat dítě v postýlce na monitoru dechu, při chování v náručí pak musíte dítě pečlivě sledovat a v případě jakýchkoliv potíží ihned volat dětskou sestru. Při nekomplikovaném průběhu zůstává novorozené dítě s rodiči na porodním boxu 2 hodiny.

Pokud je porod ukončen císařským řezem, je k němu přivolán dětský lékař, který dítě ihned po narození vyšetří. Pokud je maminka během operace při vědomí, umožňujeme jí kontakt s dítětem ještě na operačním sále a dále pak časný kontakt otce nebo jiné určené osoby s novorozencem na novorozeneckém pokoji. Dítě je co nejdříve po dokončení operace u matky přiloženo k prsu a kojeno.  Dále se o dítě stará dětská sestra, než je matka schopna plné péče o dítě.

V případě komplikací a ohrožení zdraví nebo života dítěte je postup péče a léčby neprodleně řízen dětským lékařem.

 Časné poporodní období

V porodním boxu nebo na novorozeneckém oddělení jsou dále rutinně prováděny následující výkony:

Novorozenec je šetrně osušen, zvážen a změřen pro účely první lékařské prohlídky; dítě je označeno identifikačním náramkem, číslem a podpisem na noze.  V případě silného znečištění krví nebo stolicí je novorozenec šetrně omyt; první celkovou koupel odkládáme na pozdější dobu.

Novorozenci je provedena šetrná dezinfekce očních spojivek k prevenci přenosu bakterií z porodních cest. Je mu aplikován injekcí do svalu vitamin K k prevenci krvácivé nemoci. Toto podání je podle současných poznatků vědy bezpečné a nejúčinnější.  Dále je dítě poprvé vyšetřeno dětským lékařem. Toto vyšetření, v zájmu bezchybnosti a hlavně bezpečnosti pro dítě, neprovádíme na břiše matky, ale na vyšetřovacím lůžku, podle požadavků v přítomnosti rodičů.

Po převezení matky na pokoj oddělení šestinedělí se dále péče o novorozence odehrává v systému rooming-in, to znamená dítě a matka spolu na jednom pokoji. Dětské sestry postupně zaučují matku v péči o dítě a v kojení. Denně probíhají vizity lékaře.

V případě nedostatečného příjmu mléka z prsu a váhového úbytku dítěte mohou být zavedeny dokrmy odstříkaným mlékem vlastním nebo ošetřeným dárcovským, v případě nedostatku mateřského mléka pak počáteční mléčnou formulí, nejčastěji alternativním způsobem stříkačkou nebo cévkou u prsu.

Provádějí se postupně následující novorozenecká screeningová vyšetření:

  • vyšetření na vrozenou syfilis z pupečníkové krve,
  • odběr krve z paty k vyšetření vrozených a dědičných metabolických chorob – novorozenecký laboratorní screening,
  • vyšetření vrozeného šedého zákalu,
  • vyšetření poruch sluchu pomocí TEOAE,
  • vyšetření kyčlí a nohou klinicky a ultrazvukem,
  • vyšetření k vyloučení vrozených vad močového systému ultrazvukem,
  • vyšetření k vyloučení kritických vrozených srdečních vad pomocí měření okysličení krve.

Po zaschnutí a odumření pupečního pahýlu provádíme jeho odstranění skalpelem.

 

V období prvních tří dnů života dále probíhá přizpůsobování dítěte na život mimo dělohu matky, tvz. poporodní adaptace. Mohou se projevit poruchy tohoto náročného procesu. Mohou propuknout vrozené infekce, může se rozvinout těžká novorozenecká žloutenka i s následným postižením mozku, mohou se projevit vrozené vady, které unikly prenatálnímu vyšetřování nebo další vážné potíže. Při nedostatečném příjmu mléka může dojít až ke kolapsu novorozence. Proto na našem oddělení považujeme za bezpečné propouštět novorozence do domácího prostředí nejdříve po 72 hodinách života.

Veškeré výkony u Vašeho dítěte budou prováděny co nejšetrněji. Uvedený postup je v souladu se současnými poznatky vědy a uznávanými medicínskými postupy a minimalizuje zdravotní rizika v novorozeneckém období.