Informace pro zájemce o postgraduální stáž:

  • kontaktujte osobně, telefonicky, či e-mailem primáře/vedoucího lékárny pracoviště UHN, na kterém chcete vykonat stáž a dohodněte si předběžný termín stáže. Přesný termín stáže je následně upřesněn po vzájemné dohodě primáře/vedoucího lékárny, útvaru Řízení lidských zdrojů a stážisty
  • vyplňte formulář žádosti a zašlete ho na útvar Řízení lidských zdrojů:                 Mgr. Vendula Hrňáková, e-mail: hrnakov@nemuh.cz, tel.: 572 529 323, 724 335 618
  • na základě žádosti bude připravena smlouva o umožnění absolvování stáže
  • stáž se hradí bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli/stážistovi (v případě, že stáž hradí sám)

 Ceník stáže:

 200,- včetně DPH/pracovní den, max. 2.500,- Kč/kalendářní měsíc

Připojené soubory