Uherskohradišťská nemocnice a.s. čerpá finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje na projekt Stipendium pro zdravotnické obory.

Finanční příspěvek je vyplácen formou stipendia pro studenty prezenčního studia šestiletého magisterského programu všeobecné lékařství a pro studenty prezenčních studijních programů VOŠ či VŠ v nelékařských zdravotnických oborech.