Historie ORL oddělení v Uherském Hradišti sahá až do roku 1937, kdy bylo 1. června založeno a jeho prvním přednostou byl jmenován odchovanec ORL kliniky nemocnice u Sv. Anny v Brně MUDr. František Tetera, který ho vedl 26 let - do roku 1963. Po jeho smrti stanul včele ORL oddělení MUDr. Ladislav Kolomazník, který působil v této funkci v letech 1963 až 1981. Od ledna 1982 působí na místě přednosty ORL oddělení MUDr. Bohumír Popelář. Tento odborník přišel do Uherského Hradiště též z ORL kliniky v Brně, kde působil také na Lékařské fakultě.  Oddělení bylo od počátku umístěno v I. poschodí infekčního pavilonu (tzv. skleňák). V roce 1990 bylo ORL oddělení přestěhováno do přízemního pavilonu č. 22. Odtud bylo v únoru 2000 přesunuto do zrekonstruovaných prostor plicního pavilonu, kde působilo do ledna 2012, než bylo přesunuto do chirurgického pavilonu. Od 1. 10. 2012 je primářkou oddělení MUDr. Jana Haľková. Další stěhování oddělení proběhlo koncem října r. 2014 do nového centrálního objektu (budova C), kde nyní sídlí v prvním nadzemním podlaží.