Komplexní informace o činnosti nemocnice na poli léčebně preventivní péče, o dosažených úspěších v oblasti péče o kvalitu, ale také o publikační, přednáškové a vzdělávací činnosti v roce 2011 naleznete tradičně ve výroční zprávě. V širokém spektru informací samozřejmě nechybí ani data týkající se hospodaření společnosti.

Úvodní slovo předsedy představenstva k výroční zprávě nemocnice za rok 2011.

Dámy a pánové,

v roce 2011 jsme se museli v první polovině roku vypořádat s vítězstvím nervozity nad rozumem. Hněv nevelké, ale o to hlasitější a proradnější skupiny lékařů se obrátil proti všemu a všem. Že jsem se nakonec stal zástupným terčem všeho zla já, to bych ještě dokázal pochopit. Nikdy se ale nesmířím s těmi, kteří svůj hněv obrátili proti pacientovi. Naštěstí v naší nemocnici se mnou tento názor sdílela drtivá většina všech zaměstnanců.

Navíc, pokladna zdravotní pojišťovny v roce 2011 narazila na dno.

Navzdory tomu jsme nadále poskytovali intenzivní a kvalitní zdravotní péči. Vyjádřeno mluvou čísel, měli jsme v říjnu de facto „splněno“. Rébus, zda zdravotní péči utlumit jako v některých okolních nemocnicích nebo poskytovat nadále stejnou intenzitu léčby při plném vědomí, že skončíme s minusovým hospodařením, jsme vyřešili ve prospěch pacienta. Kladná čísla 1Q 2012 potvrzují, že léčit je správně!

Uherské Hradiště 27. dubna 2012

MUDr. Antonín Karásek, předseda představenstva

Připojené soubory