Předmětem projektu "Zvýšení laboratorních kapacit pro PCR testování v Uherskohradišťské nemocnici a.s." je nákup zdravotnického - přístrojového vybavení, s cílem celkového rozvoje, modernizace a posílení odolnosti laboratorních kapacit pro PCR testování. Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Uherskohradišťskou nemocnici a.s., kdy část těchto finančních prostředků je tvořena finanční podporou z EU.