typ název
Pracoviště Vyplnění dotazníku spokojenosti on-line
Pracoviště Sonografie - kyčle
Pracoviště BOZP a PO
Pracoviště Ambulantní část
Péče poskytovaná v ambulantní části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny se dělí na péči diagnostickou a léčebnou, kterou provádějí lékaři oddělení a na péči rehabilitační a fyzioterapeutickou, kterou provádějí fyzioterapeutky (rehabilitační pracovnice).
Pracoviště Vyplnění dotazníku spokojenosti on-line
Pracoviště Ambulance vitreoretinální
Ambulance provádí depistáž a dispenzarizaci nemocných s onemocněním sítnice (diabetická retinopatie, věkem podmíněná makulární degenerace, cévní uzávěry, apod.). V rámci této poradny provádíme v indikovaných případech optickou koherentní tomografii (OCT), fluorescenční angiografii sítnice (FAG) a laserovou fotokoaugulaci sítnice argonovým laserem.
Pracoviště Vyplnění dotazníku spokojenosti on-line
Pracoviště Resuscitační oddělení (RES)
Je tvořeno 8 kompletně vybavenými jednolůžkovými boxy, které nám umožnují izolaci pacienta od okolí, provádění menších chirurgických zákroků (např. tracheostomie) přímo na lůžku pacienta, bez nutnosti jeho transportu. Základní součástí vybavení jsou monitorovací systém životních funkcí, resuscitační lůžko s aktivní antidekubitální matrací, bočními náklony, ventilátor, infuzní pumpy a lineární dávkovače s dokovacími stanicemi a s centrálním monitoringem, odsávací systém.
Pracoviště Stanice X - standardní ženské oddělení
Pracoviště Porodní sál – PS
Na porodním sále pečují o rodičky erudované porodní asistentky a lékaři. Snažíme se vytvářet příjemné, klidné prostředí, skloubit empatický přístup s vysoce profesionální péčí. Nastávající maminky mají k dispozici polohovatelná lůžka, dále např. porodní stoličky, dle přání využíváme aromaterapii i muzikoterapii. Samozřejmostí je možnost volby polohy rodičky při porodu. Porodní sál tvoří čtyři porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením. Na dvou porodních pokojích se nachází porodní vana, která slouží jak k relaxaci v první době porodní, tak i jako možnost porodu do vody. Součástí porodního sálu je také operační sál. Novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP se nachází v bezprostřední blízkosti porodního sálu.