17. 9. 2019

Čtyři stovky návštěvníků si v sobotu přišly prohlédnout porodnici Uherskohradišťské nemocnice v rámci Dne otevřených dveří. Oproti loňskému prvnímu ročníku akce, který byl rovněž úspěšný, se tak účast ještě zdvojnásobila. Příchozí si mohli prohlédnout ambulance, lůžkové stanice i porodní pokoje, letos se navíc mohli seznámit i se zázemím Novorozeneckého oddělení.

Program nabídl také ukázky šátkování, cvičení pro těhotné, budoucí maminky mohly získat zdarma 3D fotografii plodu, absolvovat preventivní vyšetření nebo odborné konzultace. „Tak velký zájem nám dělá radost. Přišly zejména nastávající maminky, které se chtěly dozvědět něco o způsobu vedení porodu, mají také různé dotazy ohledně poporodní péče. Těší nás, že si naši porodnici díky pozitivním ohlasům a referencím vybírají nejen maminky z Uherskohradišťska, ale jezdí k nám například z Hodonínska nebo i ze sousedního Slovenska,“ uvedla Soňa Pánková, primářka Porodnicko gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Do prostor porodnice už od dopoledních hodin nepřetržitě proudily skupinky návštěvníků, zejména těhotných žen s doprovodem. Vedle komentovaných prohlídek prostor oddělení mohli příchozí vidět i videoprezentaci z gynekologického operačního sálu. „Jsem tady poprvé a přišla jsem se podívat, do čeho jdeme,“ řekla s úsměvem Petra Matuštíková z Uherského Hradiště, která je rovněž nastávající maminkou. „Nejvíce se mi líbily asi porodní pokoje, jsou opravdu pěkně a příjemně zařízené,“ doplnila.

Poděkování za uspořádání této oblíbené akce patří veškerému personálu Porodnicko gynekologického oddělení, který se podílel na přípravách i samotném průběhu. Den otevřených dveří je součástí celoročního projektu „Rok ženy“, který Uherskohradišťská nemocnice pro letošek vyhlásila. Výtěžky z nejrůznějších benefičních i preventivních akcí konaných v rámci projektu i finance ze sponzorských darů tak směřují na modernizaci vybavení právě tohoto oddělení.