1. 2. 2020

Přes dvě stě padesát dárců ve dvou dnech přivítali zdravotníci na Hematologicko transfuzním oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Na konci ledna se zdravotnické zařízení opět zapojilo do celostátního projektu „450 ml naděje“, jehož cílem je oslovovat zejména nové dobrovolníky, kteří se k darování krve teprve odhodlávají. Během dvou dnů přišlo na transfúzní stanici v Uherském Hradišti pětasedmdesát prvodárců, dalších pětačtyřicet zájemců se při této příležitosti zapsalo do registru dárců kostní dřeně.

„Náš projekt je zaměřen na získávání nových bezplatných dárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic po celé České republice. Generace organizovaných dárců totiž postupně stárne a odchází. Pořádáme mnoho akcí po celé zemi, rekord stále drží právě Uherskohradišťská nemocnice, kam loni v lednu přišlo v jednom dni sto třicet prvodárců. To je s ohledem na počet obyvatel v regionu opravdu neuvěřitelné číslo. Touto akcí zároveň vždy probudíme i ty spící dárce, kteří byli v minulosti na odběru jednou nebo dvakrát a teď už dlouho nedarovali,“ popsala Xenie Mráčková, koordinátorka projektu.

Letošní akce proběhla ve dvou dnech, dobrovolníci se do ní mohli zapojit v posledním lednovém týdnu v pondělí a ve čtvrtek. V oba dny přišlo shodně 127 dárců. „Nemůžeme si na nedostatek dárců stěžovat, Slovácko je v tomto ohledu skvělé a lidé jsou tu úžasní. Dárcovská základna ale průběžně stárne, takže tyto akce jsou i pro nás velmi potřebné a pomáhají nám s přísunem nových, mladých dárců,“ vysvětlil René Kamrla, zástupce primářky Hematologicko transfúzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Lidé do 40 let věku, kteří se účastnili akce „470 ml naděje“ v Uherskohradišťské nemocnici, se mohli přímo na místě zároveň zapsat i do registru dárců kostní dřeně. „Při hledání vhodných dárců pro konkrétní pacienty spolupracuje naše země na mezinárodní úrovni, přesto se pro spoustu nemocných nepodaří dárce najít. V Německu je v registru zapsaný každý dvacátý občan u nás každý dvoustý. Velmi si vážím každého člověka, který do registru vstoupí. Pokud se najde dárce včas, je to pro nemocného člověka skutečný dar života,“ uvedla Zdena Wasserbauerová, které se za 20 let podařilo do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) zapsat už přes 15 000 nových členů.

Darovat krev na Hematologicko transfúzním oddělení Uherskohradišťské nemocnici je možné každé pondělí a čtvrtek od 6.30 do 11.00 hodin.