8. 11. 2018

Žirafy, sloni, želvy, ale také šneci, medvědi nebo třeba sovy. Taková výzdoba bude od začátku příštího roku těšit malé pacienty Uherskohradišťské nemocnice. Dětské oddělení se totiž domluvilo se studenty zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy, kteří na základě svých grafických návrhů vyzdobili stěny budoucí lůžkové části oddělení.

Po stavební stránce je druhá etapa centrálního objektu nemocnice před dokončením. V současné době se tak v jednotlivých patrech střídají podlaháři s malíři nebo třeba nábytkáři. Páté patro budovy by mělo už na začátku příštího roku zabydlet dětské oddělení. „I když u nás v nemocnici stráví děti jen několik málo dní, chtěli jsme jim tady připravit příjemné prostředí, které jim zdejší pobyt co nejvíce usnadní,“ říká Irena Baroňová, lékařka Dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Už v minulosti měla nemocnice velmi dobrou zkušenost se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti, a proto se na její vedení opět obrátila. „Spolupráci vnímám velice pozitivně, neboť výzdoba zpříjemňuje dětem pobyt v nemocničním prostředí. Zároveň je skvělé, že realizaci projektu provedla naše škola, která je s Uherským Hradištěm již mnoho let spjata, jsme hrdí na to, že práce našich žáků zlepšuje veřejný prostor,“ řekl Ivo Savara, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy.

Akce vyžadovala spolupráci dvou studijních oborů – užité malby a grafického designu. Žáci druhého ročníku grafického designu pod vedením Františka Petráka připravili návrhy, žáci třetího ročníku oboru užité malby pod vedením Martina Dvořáka a vedoucího oboru Miroslava Maliny výmalbu realizovali. „Plánování spolupráce probíhalo naštěstí s velkým předstihem, neboť škola nefunguje jako firma, kdy si zadavatel zadá úkol a do určitého termínu ho má splněný. Museli jsme zabezpečit, aby zadání odpovídalo výstupům, které mají žáci ve vzdělávacích programech, a zapojili jsme žáky, kteří jsou schopni takovou zakázku realizovat. Odborné praxe by ale měly být nedílnou součástí středního uměleckého vzdělávání,“ doplnil informace Ivo Savara.  

Nástěnné malby doplní ještě velkoplošné nálepky na dveřích, které budou ve shodných motivech s malbami pokojů. „Děti se tak u nás budou lépe orientovat. Budou bydlet třeba u velryby, žirafy nebo třeba u medvěda. Chtěli jsme, aby výzdoba byla jednoduchá, vkusná a originální. A to se, myslím, opravdu povedlo,“ shrnuje spolupráci doktorka Baroňová.

Výmalba se týká celkem dvanácti pokojů. Realizace trvala dvěma skupinkám studentů přibližně dva týdny.