20. 1. 2022

Duchovní podporu pacientům při hospitalizaci, příbuzným, ale i personálu zajišťuje v Uherskohradišťské nemocnici kaplan Antonín Klaret Dabrowski. V nemocnici působí od září 2017 a téměř denně zde plní svůj úkol a hlavní poslání: pomáhat každému, kdo to potřebuje.

V minulosti působil jako farář v Ostravě, Praze a Liberci, do nemocnic docházel v těchto působištích jen výjimečně. K nemocničnímu prostředí měl přesto blízko. Poté co nebyl přijat do kněžského semináře, pracoval jako řidič sanitky. Nejraději je v kontaktu s lidmi, proto měl také jasno ve volbě, zda působit jako nemocniční kaplan nebo jako správce kostela.

„Moje práce v nemocnici je velmi pestrá. Kromě vedení bohoslužeb docházím na vyžádání za nemocnými přímo na oddělení. Někteří pacienti si chtějí povídat, s jinými se modlím či uděluji svátost. Mám také tu čest doprovázet nemocného na jeho poslední cestě, jako podpora jsem tu pro příbuzné i personál nemocnice, se kterým je skvělá spolupráce,“ přibližuje svou činnost v nemocnici kaplan Dabrowski.

Během koronavirové epidemie, byly jeho návštěvy v nemocnici omezeny, v nejnutnějších případech však byl nablízku. Místo roucha, díky kterému je od návštěvníků a zdravotníků v nemocnici lehce rozpoznatelný, si oblekl potřebný ochranný oblek. „O Vánocích jsem vzal kytaru a šel jsem zahrát a zazpívat pod okna infekčního oddělení, snad mě bylo slyšet a mohl jsem pacienty alespoň zprostředkovaně potěšit,“ říká Antonín Klaret Dabrowski.

Důvěru si u dlouhodobě hospitalizovaných buduje pravidelnými návštěvami, někteří pacienti kaplana poznávají po hlase – v minulosti byly totiž jím vedené bohoslužby přenášeny posluchačům prostřednictvím rozhlasu. Práci mu usnadňuje také tablet, do kterého si zaznamenává své návštěvy i přesuny jednotlivých pacientů.

„Často se mi stane, že mých služeb využijí i ti, kteří o ně původně zájem neměli, obzvlášť v případech, kdy je na pokoji více osob. Za muži mě někdy posílají jejich manželky, ale bývá tomu i naopak. Jsem zde moc rád, v tomto regionu má víra hluboké kořeny,“ dodává s úsměvem kaplan, rodák z Ostravy.

Hospitalizovaní pacienti se zájmem o účast na bohoslužbě mohou v Uherskohradišťské nemocnici využít tyto termíny:

Pravidelná bohoslužba probíhá každý čtvrtek od 16.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. nadzemním podlaží v centrálním objektu chirurgických oborů.

Kontakt: Antonín Klaret Dabrowski (tel.: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz).

V Uherskohradišťské nemocnici zajišťuje pomoc a podporu také farář Michal Vogl z Českobratrské církve evangelické (tel.: 777 664 310, e-mail: michal.vogl@hotmail.com) a farářka Iva Pospíšilová z Církve československé husitské (tel.: 572 633 366, 608 463 784, e-mail: odpadovca@seznam.cz).

Individuální návštěvu duchovního lze zprostředkovat na všech pracovištích Uherskohradišťské nemocnice. V případě zájmu kontaktujte personál z oddělení, na němž jste hospitalizováni.