12. 10. 2017

Ing. Iva Vaculíková a Mgr. Marek Hoffmann jménem nadace Viaiva předali řediteli Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petru Sládkovi šek v hodnotě 50 000 Kč. Za tento finanční dar byl pořízen nový kardiotokograf (KTG), který převzala zástupkyně primáře porodnicko gynekologického oddělení MUDr. Martina Píšťková.

Kardiotokograf patří mezi nezbytné vybavení porodního sálu. Používá se k detekci ozev plodu v děloze a zaznamenává také děložní kontrakce matky. KTG se využívá nejen u porodu k průběžnému sledování rodičky a plodu, ale od 36. týdne těhotenství na vyšetření docházejí i těhotné ženy. „Daru si velmi vážíme. Další kardiotokograf na našem oddělení opravdu uvítáme vzhledem k nárůstu počtu porodů,“ poděkovala jménem celého oddělení MUDr. Píšťková.