10. 11. 2022

Zakladatelka Nadace Krása pomoci, česká topmodelka, Miss World a ambasadorka OSN Taťána Kuchařová zavítala ve středu 9. listopadu spolu s ředitelkou nadace Soňou Morawitzovou a fotografkou Gretou Blumajerovou, členkou klubu Rotary Praha City, do Uherskohradišťské nemocnice. V nemocniční galerii Patro uvedla fotografickou výstavu s názvem NEVIDITELNÁ VĚTŠINA, která vznikla právě ve spolupráci a za podpory klubu Rotary Praha City a je věnována tématu stárnutí populace.

„Na fotografiích jsou zachyceni naši klienti a jejich životní příběhy. Když jsem v roce 2008 zakládala nadaci, hodně lidí mě od toho odrazovalo. Ve společnosti to nebylo dostatečně „sexy“ téma, já jsem však byla přesvědčená o důležitosti zaměřit pozornost společnosti právě na seniory. Za 14 let fungování nadace vnímám, že podpora starších osob je v dnešní době mnohem běžnější, než byla v našich začátcích. A za to jsem moc ráda,“ sdělila Táňa Kuchařová.

 Během výstavy byl také z rukou jednatele společnosti Petra Chmelaře předán řediteli Uherskohradišťské nemocnice Petru Sládkovi šek v hodnotě 25 000 Kč. Tato částka bude použita na nákup dvou antidekubitních matrací na oddělení pečující o seniory.

Návštěvníci a pacienti nemocnice mohou fotografickou výstavu zhlédnout v rámci celoročního projektu Rok seniora v nemocniční galerii Patro (centrální objekt I, 2. nadzemní podlaží) do konce roku.

Na závěr své návštěvy v Uherskohradišťské nemocnici zavítaly zástupkyně nadace také na Zdravotně sociální středisko. S klienty zde probraly v družném hovoru radosti i starosti všedních dnů, v uvolněné a přátelské atmosféře pak všichni společně rozjímali o tradicích a zvycích spojené s nadcházejícím obdobím adventu.