5. 8. 2014

Projekt modernizace přístrojového vybavení iktového centra UHN se chýlí k úspěšnému konci. Nemocnice uspěla s žádostí o finanční podporu na vybavení tohoto centra v rámci Integrovaného operačního programu: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotních prostředků. Cílem je dosažení standardů vybavenosti národních sítí specializovaných pracovišť iktových center. K nim patří také iktové centrum Uherskohradišťské nemocnice, které vzniklo v květnu 2012. Projekt řeší doplnění vybavení iktového centra o dvě resuscitační lůžka včetně matrací, jedno transportní lůžko, jeden ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci, jeden defibrilátor s monitorem a externí stimulací a jeden transkraniální ultrazvuk. Výsledkem modernizace iktového centra je včasná diagnostika nemoci, což snižuje pravděpodobnost úmrtnosti u pacientů s cévními chorobami mozku. Dalším pozitivem je zmírnění trvalých následků u pacientů, zkrácení délky jejich hospitalizace a urychlení návratu do produktivního života.

Rozpočet projektu byl 4,2 milionů korun, 15 % spolufinancování Zlínského kraje (0,63 milionů), zbytek (3,57 milionů) z prostředků  Evropské unie (ERDF). Po vysoutěžení jednotlivých položek rozpočtu projektu je konečná cena 2,279 milionů korun, spolufinancování kraje (0,342 miliónů), zbytek (1,937 miliónů) z prostředků Evropské unie. Veškeré požadované vybavení a přístroje jsou již dodány, dokončuje se dokladová část pro zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádost o platbu.