7. 10. 2021

Celkem 50 nástěnných chladících jednotek bylo v období prázdnin nainstalováno do jednotlivých místností infekčního oddělení. Nová klimatizace zajistí vhodné mikroklimatické podmínky nejen pro pacienty, ale i pro zaměstnance nemocnice.

„V současné chvíli probíhá zkušební provoz, který prozatím neodhalil žádné nedostatky. Náklady na zavedení nového chlazení byly vyčísleny na více než 5,5 milionů korun, investici financovala nemocnice z vlastních zdrojů,“ říká Ing. Pavel Lečbych, vedoucí řízení projektů a investic Uherskohradišťské nemocnice.

V rámci úprav objektu infekčního oddělení byl také vybudován nový ocelový přístřešek nad zásobovací rampou. Přístavba zamezí zatékání dešťové vody do jeho prostor a zlepší tak jeho funkčnost i při větších srážkách.