Na základě zákoníku práce § 101, bod 3, Vás písemně informujeme o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která vznikají v rámci Uherskohradišťské nemocnice a.s. Zpracované hodnocení rizik najdete na www.nemuh.cz./zhotovitel.

Vyplněný a podepsaný formulář o seznámení s riziky prosím zašlete na emailovou adresu bozp@nemuh.cz.

K naplnění legislativní povinnosti Vás taktéž žádáme o doložení Vašich rizik a přijatých opatření dle zákoníku práce §101, bod 3, které zašlete písemně nebo elektronicky na email bozp@nemuh.cz.