12. 11. 2014

Křečové žíly dolních končetin (varixy) jsou nejčastějším žilním onemocněním a řadí se už mezi civilizační choroby. Dnes je naštěstí jednoduché se jich zbavit. Zákroky provádí také chirurgické oddělení Uherskohradišťské nemocnice - stačí navštívit specialisty (flebology) v cévní ambulanci.

Názvem varixy (křečové žíly, městky) označujeme rozšířené vinuté žíly v povodí dvou velkých žilních kmenů povrchového žilního systému dolních končetin. Jedná se o vnitřní stranu stehna a bérce a zadní stranu lýtka. „Tímto onemocněním trpí až 20 % světové populace. V našich podmínkách je výskyt ještě o něco vyšší. Uvádí se až 30 – 40 % u naší dospělé populace," říká k problému křečových žil primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Kavalec a dodává, že častěji jsou postiženy ženy a jejich výskyt se zvyšuje věkem.

Zpočátku mohou být varixy pouze vadou kosmetickou. Počátečními obtížemi, které se postupně projevují, jsou pocity napětí a tíže končetin, zvláště večer po denní námaze, a také otoky. Přibývá tupá a pálivá bolest, noční křeče, svědění kůže. Pozdějšími projevy jsou kožní změny - pigmentace kůže, ekzémy a podobně.  Komplikacemi křečových žil jsou jejích záněty - spontánní krvácení z otevřeného varixu nebo následek banálního poranění. Nejzávažnějším důsledkem je vznik bércového vředu. Komplikace se vyskytují až u 1% nemocných.

Zahájení léčby musí samozřejmě předcházet vyšetření lékařem chirurgem nebo angiologem, v dnešní době je podmínkou provedení sonografie žilního systému dolních končetin. Na základě výsledků vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu pacienta je zvolená léčební taktika, kterou můžeme při onemocnění křečových žil rozdělit do dvou základních skupin – na léčbu konzervativní a chirurgickou. „Konzervativní léčba spočívá v kompresi končetin stahujícími punčochami, režimovými opatřeními, úpravou životního stylu, redukce váhy a podávání tzv. venofarmak. Tyto léky jsou většinou na přírodní bázi, podporují napětí cévních stěn a zvyšují jejich pevnost,“ uvádí primář chirurgie Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Kavalec. Tato opatření mohou zabránit další tvorbě křečových žil a ulevit od jejich nepříjemných projevů. Již vzniklé varixy však nevyléčí. Malé, tzv. metličkové žilky, se většinou ošetřují ambulantně sklerotizací.

Principem chirurgické léčby je odstranění poškozených kmenových žil povrchního systému operačně. Kromě klasické a stále plnohodnotné operace je novější a celosvětově rozšířenou metodou uzávěr kmenových žil radiofrekvenční sondou nebo laserem. Podstatou výkonu je "zatavení" žíly s jejím ponecháním na místě. "Do žíly se během operace zavede laserové vlákno, které se postiženým úsekem protáhne a vyřadí tak nemocnou žílu z řečiště.  Zbývající varixy, tzv. nekmenové, se pak odstraňují háčky z malých řezů nebo se provádí kapalinová či lépe pěnová sklerotizace, což znamená, že do varixů je aplikována látka pomocí injekční jehly. Dojde ke slepení žilní stěny a tím k uzávěru," popisuje zákrok primář Kavalec. Výhodou laserové operace je malá operační rána v třísle, menší až minimální pooperační bolestivost a časnější plná zátěž operované končetiny ve srovnání s klasickou operací. Tento operační výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, v UHN za něj zaplatíte 16 tisíc korun (za jednu končetinu). Kontakt najdete zde.